ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ!

Ειδικότητά μας οι Υποθέσεις

Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων

Μεταβίβαση Φορτηγού ΙΧ

  • Πιστοποιητικά εκτελωνισμού
  • Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης
  • ΦΕΚ ή Καταστατικό (ανάλογα με την μορφή της εταιρείας)
  • Εξουσιοδοτήσεις από Αγοραστή και Πωλητή (με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής)
  • Εκτύπωση των Στοιχείων Μητρώου Επιχείρησης από το TAXISNET όπου θα φαίνονται οι κωδικοί δραστηριότητας (ΚΑΔ)
  • Εισφορά
  • Βεβαίωση Τελών Κυκλοφορίας
  • ΚΤΕΟ
  • Παράβολο 75€

Επικοινωνήστε μαζί μας και γλιτώστε χρόνο και ταλαιπωρία

Επικοινωνία

Στείλτε μας οποιαδήποτε απορία σας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.