ΑΚΡΩΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΟ. Διεκπεραίωση υποθέσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
διεκπαιρεώσεις μεταβίβαση ταξί μεταβιβάσεις επαγγελματικών αυτοκινήτων

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 1. Επικοινωνείτε μαζί μας περιγράφοντας την υπόθεση σας και σας δίνουμε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσται για την διεκπεραίωση της υπόθεσης σας.
 2. Παραλαμβάνουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την διεκπεραίωση της υπόθεσης
 3. Εκτελούμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες στον συντομότερο δυνατό χρόνο και παραλαμβάνεται τα ζητούμενα δικαιολογητικά από το γραφείο μας ή εναλλακτικά τα παραδίδουμε στον χώρο σας με την υπηρεσία cardelivery

ΥΠΗΡΕΣΙΑ cardelivery

Δημιουργήσαμε την Υπηρεσία Cardelivery για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας

Καλύπτουμε τις περιπτώσεις πελατών που αδυνατούν να προσκομίσουν στο γραφείο μας τα δικαιολογητικά της υπόθεσης τους

Καλύπτουμε τις περιπτώσεις πελατών που αδυνατούν να παραλάβουν από το γραφείο μας τα δικαιολογητικά της υπόθεσης τους

Καλύπτουμε την διαδικασία ελέγχου ΚΤΕΟ παραλαμβάνοντας και παραδίδοντας το αυτοκίνητο στον χώρο σας

Καλύπτουμε την συντήρηση του αυτοκινήτου σας (έκτακτη ή περιοδική) προσφέροντας αυτοκίνητο αντικατάστασης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πιστεύουμε στην μακρόχρονη συνεγασία γι' αυτό μη διστάσετε να το εκμεταλλευτείτε, τηλεφωνήστε μας για να σας εξυπηρετήσουμε.


Ενδεικτικό Θεματολόγιο Διεκπεραιώσεων


ΝΟΜΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

 • Θέματα Ληξιαρχείου - Δημοτολογίου - Μητρώου Αρρένων,
 • Πολιτικοί γάμοι,
 • Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών,
 • Επίσημες Μεταφράσεις,
 • Περί μη δημοσίευσης διαθήκης,
 • Περι μη λύσεως γάμου,
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 • Έκδοση Aδειας Κυκλοφορίας Νέου Eπιβατικού Aυτοκινήτου ή Επιβατικής Μοτοσυκλέτας Ιδιωτικής Χρήσης
 • Έκδοση Aδειας Κυκλοφορίας Επιβατικού Αυτοκινήτου ή Μοτοσυκλέτας Ιδιωτικής Χρήσης Λόγω Αλλαγής Κινητήρα
 • Χορήγηση Αντιγράφου Aδειας Κυκλοφορίας Eπιβατικού Aυτοκινήτου και Μοτοσυκλέτας Ιδιωτικής Χρήσης Λόγω Απώλειας, Φθοράς ή Κλοπής
 • Έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας Φορτηγού Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Χ.) Αυτοκινήτου, Μικτού Βάρους Μέχρι 4 Τόνους (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ)
 • Μεταβίβαση και Έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας Ενάριθμου Επιβατικού Aυτοκινήτου ή Μοτοσυκλέτας Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.). Μεταβιβάσεις λόγω κληρονομιάς.
 • Έκδοση , Χορήγηση αντιγράφου αδείας οδήγησης (δίπλωμα) λόγω φθοράς κλοπής ή απώλειας. Ανανέωση επαγγελματικού διπλώματος. Ανανέωση διπλωμάτων λόγω ηλικίας. Μετατροπή επαγγελματικού διπλώματος σε ερασιτεχνικό. Έκδοση άδειας οδήγησης (διπλώματος) νέου τύπου.
 • Έλεγχος ΚΤΕΟ Εμπρόθεσμος ή Εκπρόθεσμος
 • Ενημέρωση Αδειας Αυτοκινήτου Λόγω Αλλαγής Χρώματος
 • Χορήγηση Αδειας Κυκλοφορίας Eπιβατικού Aυτοκινήτου Ιδιωτικής Χρήσης σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (AMEA)
 • Μεταβίβαση Άδειας Κυκλοφορίας Φορτηγού Αυτοκινήτου Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Χ.), Μικτού Βάρους Μέχρι 2,5 Τόνους, σε μη, Κατά Κύριο Επάγγελμα Αγρότες
 • Κατάθεση Πινακίδων Προς Οριστική Διαγραφή ή Προσωρινή Κατάθεση Πινακίδων ή Παραλαβή Πινακίδων Κατόπιν Ακινησίας
 • Εκδοση Ειδικής Αδειας ΤΑΞΙ
 • Άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.)
 • Θέματα Ληξιαρχείου - Δημοτολογίου - Μητρώου Αρρένων, Πολιτικοί γάμοι.
 • Υπεραξία αυτοκινήτων, Δηλώσεις αποδοχής κληρονομιάς αυτοκινήτων, Αλλαγή ΔΟΥ, Έκδοση ΑΦΜ, Έκδοση Κλειδάριθμου, Φορολογική Ενημερότητα, Κατάθεση Τροποποίηση Μισθωτηρίου Συμβολαίου, Θεώρηση Μισθωτηρίου.
 • Έκδοση σημειώματας ρυμούλκησης για μπαγκαζιέρα τρέιλερ ή τροχοσκηνή.

ΕΦΟΡΙΑ

 • Υπεραξία αυτοκινήτων,
 • Δηλώσεις αποδοχής κληρονομιάς αυτοκινήτων,
 • Αλλαγή ΔΟΥ,
 • Έκδοση ΑΦΜ,
 • Έκδοση Κλειδάριθμου,
 • Φορολογική Ενημερότητα,
 • Κατάθεση Τροποποίηση Μισθωτηρίου Συμβολαίου,
 • Θεώρηση Μισθωτηρίου,
 • Μεταβιβάσεις κάθε είδους.

Μας παραδίδεται τα απαραίτητα έγγραφα και εμείς διεκπεραιώνουμε την υπόθεση σας ταχύτατα με επιτυχία!

Υπηρεσία εξυπηρέτησης πόρτα πόρτα cardelivery.

Δεν υπάρχει λόγος να αγχώνεσται με την διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών.

διεκπεραίωση επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

διεκπεραίωση επικοινωνία

6945833519